Copyright en disclaimer
Copyright
Op alle op deze website gepubliceerde teksten, layout-specifieke website codering en afbeeldingen, zowel fotomateriaal als websitevormgeving ondersteunende afbeeldingen, rust een auteursrechtelijk c.q. intellectueel eigendomsrecht dat bij Auto Eminent en eventuele derden ligt. Voor gebruik in welke vorm dan ook verzoeken wij u hiertoe schriftelijk verzoek in te dienen via ons e-mail adres.

Disclaimer
Ondanks dat wij er naar streven om de informatie op deze site zo actueel, volledig en correct mogelijk te houden, is het mogelijk dat er sprake is van onvolkomenheden, onjuistheden of onvolledigheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Auto Eminent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door gebruik van de data van deze website.