icon_recycle Een youngtimer = 100% circulair!

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks dat wij er naar streven om de informatie op deze site zo actueel, volledig en correct mogelijk te houden, is het mogelijk dat er sprake is van onvolkomenheden, onjuistheden of onvolledigheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Auto Eminent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door gebruik van de data van deze website.

Auteursrecht
Op alle op deze website gepubliceerde teksten, layout-specifieke website codering en afbeeldingen, zowel fotomateriaal als websitevormgeving ondersteunende afbeeldingen, rust een auteursrechtelijk c.q. intellectueel eigendomsrecht dat bij Auto Eminent en eventuele derden ligt. Voor gebruik in welke vorm dan ook verzoeken wij u hiertoe schriftelijk verzoek in te dienen via ons e-mail adres.

Privacy verklaring

Algemeen
Met deze privacy verklaring geven wij u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Auto Eminent B.V. is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Via de volgende contactgegevens kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacy beleid:
Auto Eminent B.V.
Koematen 44, 8331 TK Steenwijk
Telefoon: 0512-346 642, E-mail: info@auto-eminent.nl

Persoonsgegevens
In ons bedrijfsproces kunnen wij de volgende persoonsgegevens – gegevens waarmee u als identificeerbaar persoon te herleiden bent – van u verwerken:
• Uw volledige naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer
• Uw geboortedatum
• Het kenteken van uw voertuig
• Uw rijbewijsnummer (in geval van proefrit of tenaamstelling)

Verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens binnen ons bedrijf is een al dan niet via automatisering uitgevoerd proces, waaronder verzamelen, archiveren en vernietigen van uw persoonsgegevens vallen.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. Het gaat dan om een proefrit, offerte, verkoop of tenaamstelling. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken zonder uw toestemming.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die betrekking heeft op ons bedrijfsproces en wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen, zoals wij bijvoorbeeld bij het tenaamstellen uw rijbewijsgevens aan de RDW doorgeven.
Tevens verstrekken wij persoonsgegevens aan derden indien wij daar op grond van een gerechtelijke bevel of een wettelijke verplichting toe gehouden zijn.
Wij zullen u altijd vooraf om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan andere (commerciële) derde partijen geven of verkopen.
Met de derde partijen (verwerkers) waarmee wij uw persoongegevens delen bestaan afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben voor het beschermen van uw persoonsgegevens de hiervoor gebruikelijke en noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen, maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en/of onbedoelde vernietiging en verlies.
Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben.
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt, danwel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw bij ons bewaarde persoonsgegevens.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.